Ingebjørg Skaug

Ingebjørg har både språk- og arktitektstudier bak seg før hun utdannet seg til logoped.  

Hun jobbet som logoped i 4 år på på Briskeby skole og kompetansesenter, en talespråklig videregående skole for hørselshemmede. I tillegg har hun jobbet i to år innenfor logopedtjenesten i grunnskolen i Oslo. Fra 2003 har hun jobbet for stiftelsen Cochletten. Ingebjørg jobber med oppfølging av cochleaimplanterte barn i deres hjemkommuner og reiser sammen med Vibeke Kolrud til barnas hjemmebarnehage eller -skole en dag per semester. I tillegg tar Ingebjørg imot voksne og barn med hørsels- eller andre talespråklige problemer til individuelle timer i lytte- og taletrening. Ingebjørg er forfatteren av boka Norsk språklydlære, som er vel kjent og mye brukt blant logopeder og audiopedagoger i Norge.