Vibeke Kolrud

Vibeke Kolrud er utdannet allmennlærer og audiopedagog og har psykologi grunnfag.
 

Vibeke har tidligere jobbet i 14 år på Briskeby skole og kompetansesenter, en talespråklig videregående skole for hørselshemmede. Fra 2000 har hun jobbet for stiftelsen Cochletten. Vibeke jobber med oppfølging av cochleaimplanterte barn i deres hjemkommuner og reiser sammen med Ingebjørg Skaug til barnas hjemmebarnehage eller -skole en dag per semester. I tillegg tar Vibeke imot voksne og barn til individuelle timer i lytte- og taletrening. Vibeke kan også ta imot brukere til behandling i Bærum.